Gjennomførte storkontroll av varebiler

Mandag morgen utførte Politiet, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Nordre Sunnmøre kemnerkontor en storkontroll ved Gåseidvika i Ålesund. Totalt 86 biler ble kontrollerte.

Samarbeid: Flere etater er med i a-krimsamarbeidet, som skal sikre like konkurransevilkår i arbeidslivet. Politiet, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Nordre Sunnmøre kemnerkontor var tilstede under en kontroll mandag morgen.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Det er et tverretatlig samarbeid der vi prøver å opptre på ulike arenaer. Vanligvis pleier vi å reise rundt på arbeidsstedene, men det at vi har med vegvesenet gjør det mulig å gjennomføre kontrollen på veg, sier politioverbetjent Linn Erstad i politiet.