Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt, HV-11:

Ny presseoffiser i Heimevernet

Børre Andreassen (41) er tilsatt som sjef for presse- og informasjonstjenesten i Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt, HV-11.

HV-11: Børre Andreassen er tilsatt som sjef presse- og informasjon (PIO) i Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Ålesunderen har en lengre yrkeskarriere i Forsvaret bak seg, hovedsakelig i Hæren.

Etter å ha flyttet tilbake til Sunnmøre i 2009, har han de siste sju årene tjenestegjort som operasjonsoffiser i distriktsstaben til HV-11.

Han har utdanning fra Krigsskolen, og har i tillegg studert sivilmarkedsføring på BI.

I det sivile jobber han som rådgiver i et reklame- og kommunikasjonsbyrå i Ålesund, og er bosatt i Sula.

Rollen som presse- og informasjonsoffiser i Heimevernet er en beredskapsstilling som vernepliktig befal.

– Jeg er veldig glad for å få denne stillingen og bidra til å gi formidle kunnskap om Heimevernet og Forsvaret. Dette i et område med stor forsvarsvilje, motiverte soldater og en profesjonell HV-stab på Setnesmoen leir ved Åndalsnes, sier Andreassen til Sunnmørsposten.

Stort HV-område

Han begynte i stillingen i februar. Nå gjør han seg kjent med med de ulike områdene og avdelingene. HV-området strekker seg fra Sognefjorden i sør til grensa mot Trøndelag i Nord.

Distriktsstaben på Setnesmoen utgjør om lag 30 heltidsansatte offiserer og sivilt ansatte.

I de 20 områdene i Møre og Fjordane er det til sammen 3.000 lokale soldater. De har sivile jobber eller er studenter ved siden av trening, øvelser og oppdrag.

200 mannskaper og befal i innsatsstyrken Archery inngår også i HV-11.
HV-11 søker frivillige til innsatsstyrke via Nav

Heimevernet trenger flere spesialsoldater

Møre og Romsdal er blant fylkene i landet der flest avtjener verneplikt. HV-11 burde derfor ha gode jaktmarker i søket etter nye spesialsoldater.


Opptatt av godt samspill

– Heimevernet er noe helt annet i dag enn det var før. Det er en svært profesjonell organisasjon, som det satses stadig mer på. Soldatene har svært allsidig kompetanse fra det sivile liv, som de tar med seg inn i ulike roller i Heimevernet, sier Andreassen.

Soldatene kan stille raskt til innsats lokalt, i både krise og krig.

– HV tar informasjon på alvor og er opptatt av et godt samspill med mediene, lokalsamfunn og samarbeidende etater, sier Andreassen, som også skal jobbe med intern kommunikasjon.

Han oppfordrer publikum som er interessert i hva Heimevernet driver med, til å gjerne følge HV-11 på Facebook.

Andreassen har graden rittmester, en grad i kavaleriet som tilsvarer kapteins grad.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter