Spjelkavika

Brødr. Sunde oppgraderer tankanlegg

Brødr. Sunde skal oppgradere tankanlegget sitt i Spjelkavika.

Sikkerhet: Brødr. Sunde må oppgradere oppsamlingsbassengene under pentan-og styrentankene for å tilfredsstille krav i Forurensningsloven. Tidligere har bedriften som er underlagt "Storulykkeforskriften" også fått på plass sikkerhetsgjerder rundt anlegget i Spjelkavik.   Foto: Mona Skjong.

Nyheter

Brødr. Sunde skal oppgradere oppsamlingsbassengene til pentan- og styrentankene for å tilfredsstille nye krav gitt i Forurensningsloven. Målsettingen med å oppgradere oppsamlingsbassengene er å redusere konsekvensene ved lekkasje fra produkttankene ved depotet. De eksisterende oppsamlingsbassengene rundt tankene oppfyller ikke volumkravene i tankforskriften. Eksisterende murer skal forhøyes med inntil 1,5 meter, samt at bassengene utvides, går det fram av søknaden.