Her blir dei stadig meir fornøgde

Innbyggarane i Sykkylven er stort sett nøgd med dei kommunale tenestene, og synest Sykkylven er ein god stad å bu.

Sentrum: Sykkylven sentrum. (Arkivfoto):  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det er hovudkonklusjonen i innbyggarundersøkinga som er gjennomført i Sykkylven.