Sykkylven og Stranda:

Eitt skritt nærare samanslåing

Kommunane Sykkylven og Stranda har så å seie klar ein ny intensjonsavtale om samanslåing. I november har dei bestilt konferansesalen på Hotel Union i Geiranger til eit felles kommunestyremøte.

På veg: Ordførarane Jan Ove Tryggestad (til venstre) og Odd Jostein Drotninghaug.  Foto: Terje Engås

Nyheter

– Vi er omtrent i boks med den nye intensjonsavtalen. Han er til gjennomlesing no, stadfestar Odd Jostein Drotninghaug (Sp), ordførar i Sykkylven.