– Det tar ikke mer enn 14 dager å bli hekta på denne typen medisiner

Bruken av sterke smertestillende medisiner øker også i Norge. Fastlegene vil gjerne lære mer om riktig bruk av slike legemidler.

Fastlege: Så godt som alle fastlegekontor får nå besøk av en spesialist innen smertestillende medisiner. Mandag morgen var det fastlege Solveig Ulstein som fikk besøk av spesialist Roar Dyrkorn.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

– Det tar ikke mer enn 14 dager å bli hekta på opioider, sier Roar Dyrkorn. Han er spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi.