Manglar folk til å følgje opp ferjekontraktar for 10 milliardar kroner

Ingen av ferjeekspertane frå Statens vegvesen vil vere med over til Møre og Romsdal fylkeskommune når omorganiseringa skjer frå nyttår.

FERJEFYLKE: Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for 20 ferjesamband. Fleire av dei blir elektrifisert i løpet av neste år. Arkiv. Illustrasjonsfoto  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Som eit ledd i regionreforma skal oppgåver med ferjeforvaltning frå nyttår overførast frå Statens vegvesen til fylkeskommunen.