Massiv protest mot vegnavn:

Slipper å bo i Dunkjevlevegen

Det falt slett ikke i god jord, da politikerne vedtok å kalle en veg på Lerstad for «Dunkjevlevegen». Etter store protester ble navnet foreslått endret til «Rosendalvegen». Språkrådet er nå på glid.

LERSTADBAKKEN: Nye vegnavn i området.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

«Dunk jevle vegen? Nei!» skrev politiker Geir Stenseth (Frp) i kommentarfeltet på smp.no, da Sunnmørsposten i oktober i fjor skrev om navneforslaget som Kultur- og oppvekstutvalget hadde vedtatt.