Inge Kolås (Frp) forsvarar klimastreikarane

Først skreiv han lesarinnlegg der han kritiserte «sentrale Frp-arar». No oppmodar Inge Kolås til å ikkje gi klimastreikarane ugyldig fråvær.

Gjenvald: Inge Kolås (Frp) er medlem i det noverande kommunestyret i Ørsta og er valt inn i det nye. Bildet er tatt i samband med Kolås sitt virke som byggmester.  Foto: Joachim Kroken Åsebø / Møre-Nytt (arkivbilde).

Nyheter

«Eg oppmodar rådmann/skulesjef til å gje instruks om å ikkje gje elevar fråvær når dei 'klimastreikar'».