Parkeringsstriden på Skansekaia

Blånektes bruk av 13 p-plasser

Ålesund kommune og Ålesundregionens Havnevesen klarte ikke å bli enige om bruken av 13 parkeringsplasser på Skansekaia. Nå har Fylkesmannen satt sluttstrek for striden.

Skansekaia: Ålesundregionens Havnevesen må fjerne 13 ulovlige parkeringsplasser.   Foto: Nils Harald Ånstad

Flott område som ikke bør besudles av mer oppmerkede parkeringsplasser

Sindre Nakken
Nyheter

– Havnevesenets klage førte ikke frem. Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak, skriver direktør Helge Mogstad (e.f) hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dette betyr at havnevesenet heretter ikke får lov å bruke 13 parkeringsplasser på sørsida av Kaihuset til parkeringsplass.