Ellingsøya:

Vil legge til rette for ny næring – rådmannen sier nei

Fem grunneiere på Ellingsøya ønsker å legge til rette for å utvikle et næringsområde på 400 mål bare ti minutter fra Ålesund sentrum. Rådmannen anbefaler politikerne å si nei til anmodningen fra grunneierne.

Ellingsøya Asbjørn Hofseth er en av fem grunneiere som ønsker å få omregulert deler av nordsida på Kverve til næringsvirksomhet. De ønsker å utvikle et næringsområde på 400 mål.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Politikerne sier at nye Ålesund skal være tyngdepunktet mellom Bergen og Trondheim, og det er signaler om at Ålesund havn skal satses på i framtida, da må de også legge til rette for næringsvirksomhet, sa Asbjørn Hofseth, en av fem grunneiere til Sunnmørsposten i mai. Da hadde de nettopp sendt en anmodning til bystyret i Ålesund om prinsippgodkjennelse for oppstart av områderegulering.