Stor støtte til Volda som traumesjukehus

Saka blir utsett for ei meir grundig analyse før vedtak blir gjort.
Nyheter

Så langt har fire styremedlemmer gitt sin fulle støtte til Volda som traumesjukehus. Mest tydeleg var nestleiar Lodve Solholm, som i dag var på sitt første styremøte i Helse Møre og Romsdal.