Helse Møre og Romsdal:

Stor tru på overskot i 2020

– Helse Møre og Romsdal styrer mot overskot neste år, kanskje på 60 mill.

Konst. adm.dir Nils Kvernmo var grunnleggjande optimist med tanke på neste års økonomiske resultat i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

2020 blir første år Helse Møre og Romsdal går i pluss. Det både trur og meiner konstituert administrerande Nils Kvernmo.