Hvordan sikre like muligheter for alle på jobb?

Arbeidslivet får en «TripAdvisor» for likestilling

«Equality Check» skal bli et nettsted der arbeidstakere kan vurdere egen bedrift opp mot likestilling, like muligheter og mangfold. Jobbsøkere kan sjekke om en mulig arbeidsplass er rette stedet å sjekke inn.

Kirurg og gründer: – Tro på idéen din, og jobb hardt, er råd fra Marie Louise Sunde. Hun sa opp jobben som kirurg fra Akershus universitetssykehus, og satser nå som gründer av det nye nettstedet «Equality Check», for likestilling.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Likestilling og kjønnsbalanse har kommet for å bli, og ubevisst kjønnsdiskriminering er et problem som stadig flere bedrifter, bransjer og organisasjoner skjønner at de er nødt til å ta tak i.