Ålesund bystyre:

Bystyret ber ÅKE vurdere forslaget om idrettshall før skole på Hessa

ÅKE er skeptiske, men bystyret ber likevel om at de må vurdere om idrettshallen i Osane skal bygges før Hessa skole.

Osane: Leder for bydelsutvalget Hans Jørund Remmen (H) og Astrid Thea Ulvestad (V) på idrettshalltomta i Osane. Remmen er mannen bak forslaget om å bygge hallen først og bruke den til midlertidig skole.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Bydelsutvalget for Hessa, Skarbøvik og Aspøy foreslår at hallen bygges først for å brukes til undervisning når Hessa barneskole skal bygges ut. I et internt notat er ÅKE meget skeptiske til forslaget – blant annet fordi bystyret har vedtatt at skolen skal bygges før hallen.