Skal bli bønder i byen

– Planen er småbruk, dyrehold - og i tillegg et formidlingsopplegg.

Ellingsøya: Kata-Linn Haugene Wiik og Amund Rongve har tatt over en vel 200 mål stor landbrukseiendom på nordsida av Ellingsøya. Planen er småbruk, dyrehold og ei form for formidlingsopplegg.   Foto: Line Helgesen

Nyheter

Det sier Kata-Linn Haugene Wiik om prosjektet hun og samboer Amund Rongve så smått er i gang med: I august fikk de konsesjon til å ta over en vel 200 mål stor landbrukseiendom i Kveldssolvegen, på nordsida av Ellingsøya. Vi snakker med andre ord ikke om selve bysentrum. Like fullt, siden Ellingsøya er del av Ålesund, skal paret bli bønder i byen.