Staten vegvesen

Vil droppe ferjefri E39

Staten vegvesen vil avlyse ideen om en ferjefri E39. Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten, mener en må ta diskusjonen om det er smart å se dette som en samlet utbygging fra Kristiansand til Trondheim.

Møreaksen er et av de store prosjektene på ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal.  Foto: Møreaksen AS

Nyheter

– Vi må ta diskusjonen om det er mest fornuftig å ha en samlet strekning fra Kristiansand til Trondheim eller om vi skal se på hvert enkelt prosjekt langs E39, noe vi uansett må gjøre når vi prioriterer i Nasjonal Transportplan, sier Orten.