Tomt til idrettshall

Heftig forurenset av miljøgifter

Akkurat der mange starter på trimløypa i Vasstranda, øst for Barnas lekeland og idrettsanlegget til Spjelkavik IL, er grunnen stappfull av miljøgifter. Dette må vekk før Spjelkavik Arena bygges. Ingen har sagt de vil ta regninga.

Bålplassen Akkurat her, ved starten på trimløypa øst for stadion til Spjelkavik IL og Barnas lekeland i Vasstranda skal bedrifter brent avfallet sitt på 60-tallet. Her er innholdet av miljøgifter verst. Men det er og funnet forurensning i tidligere benyttet kommunalt deponi. Skiheisa og hoppbakkene så vidt synlig i bakgrunnen.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

Det ligger anslagsvis 150.000 kubikk masser i deponiområdet mellom Myrdalsvegen og Vasstrandsvegen, med ulik grad forurensning.