Bekymringsmelding til DSB

Sårbare på Sula

Med snart 10.000 innbyggere, stor gjennomgangstrafikk, og kun én vegforbindelse over Vegsundbroa, er Sula beredskapsmessig sårbar. Det går frem av en bekymringsmelding fra Bytunnelen AS, ordføreren og brannsjefen i Sula.

Ulykke: Kollisjon på E39 Sula, i Veibustkrysset like ved Vegsundbroa i august. Om E39 over Vegsundbroa blir stengt, er det ingen andre vegforbindelser inn eller ut fra Sula..   Foto: Arkiv: SMP-tipser

Nyheter

Arbeidet for en realisering av Borgundfjordtunnelen og Veddemarktunnelen har pågått siden 2008, og nå har Hans- Peter Kaaresen, styreleder i Bytunnelen AS i et brev henvendt seg til Direktoratet for sikkerhet- og beredskap (DSB) med en bekymringsmelding som både Sulaordfører Jim Arve Røssevoll og brannsjef Kjartan Molvær støtter opp om.