Ny omdreining i aksekampen

Vegvesenet starter utredning av Romsdalsaksen

Statens vegvesen starter nå å utrede Romsdalsaksen som alternativ vegtrase for E39 mellom Ålesund og Molde.

Romsdalsaksen som alternativ veg for E39 mellom Ålesund og Molde får en ny sjanse. Vegvesenet starter nå utredning av den som alternativ til Møreaksen.  Foto: LMG Marin/Nordwest3D

Nyheter

Det bekrefter regionvegsjef Kjetil Strand.