Epax frykter for sikkerheten:

Kystverket til Epax: – Ingen grunn til frykte spregningene

I verste fall kan en fylling der det står tanker med brannfarlig væske, rase ut. Kystverket svarer at Epax ikke har noe å frykte.

Tanker: Epax i Skarbøvika produserer høykonsentrert omega-3 olje. De har også tenkt på å produsere proteinprodukter av fisk.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Kystverket har siden i sommer jobbet med å utbedre farleden for skipstrafikk i Steinvågsundet og Aspevågen. Enkelte grunner har vært bare fire-fem meter dype, mens store fartøy ofte har behov for minst ti meters dyp for å navigere trygt.