Ny direktør:

Sykkylving skal lede NOVA

Guro Ødegård er ny direktør i velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Guro Ødegård fra Sykkylven er sosiolog har erfaring som forsker og forskningsleder ved OsloMet.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Ødegård er fra Sykkylven, og skal fungere i stillingen som direktør for NOVA fram til en ny direktør blir ansatt i juni 2020.

Hun kommer fra stillingen som forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning ved Oslo Met.

Ødegård har doktorgrad i sosiologi, og har i sitt virke som forsker vært opptatt av blant annet ungdomskultur og generasjonsskiller, og sett spesielt på ungdom og demokratisk deltakelse, inkludert evaluering av forsøket med stemmerett for 16-åringer.

Hun har også forsket på flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon.