Stor boligutbygging kan sprenge kapasiteten på Åse skole:

– Det kan bli veldig trangt, veldig fort

Flere store boligprosjekter gjør at rektor og foreldre stiller spørsmålet: har Åse skole plass til en stor elevøkning?

Klar for time: Sarah Hansen Rønning er på veg til time etter langfri. I denne gangen er det klasserom til ca. 150 elever. For at ikke alle skal løpe inn samtidig, henter læreren klassene utenfor og tar dem inn etter tur når klokka ringer inn.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Allerede har skolen gjort grep, og skolekapasitet er tema på de fleste møter i foreldreutvalget. Hovedproblemet er ikke arealet i seg selv, men antall rom: