Fleire tusen elevar har ikkje fått leirskule-tilbod:

Lovendring sikrar elevar rett til leirskule

Leirskule er blitt ei lovpålagd oppgåve for kommunane, og ved Stryn leirskule merkar dei auka pågang etter lovendringa.
Nyheter

Kvart år er det 13.000 elevar her i landet som ikkje har fått tilbod om leirskule. Frå inneverande skuleår skal alle elevar etter lova få eit slikt tilbod.