Romsdalsaksen

Sørheim reagerer sterkt på ukjent epost fra Dale

Leder i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim, er oppgitt over samferdselsminister Jon Georg Dale og Statens vegvesen.

Allerede i januar i år sendte samferdselsminister Jon Georg Dale et brev til vegvesenet der han ba om at "nye muligheter og ny teknologi" skulle vurderes i alle større vegprosjekt. Her en skisse av jvordan Romsdalsaksen kan se ut.  Foto: LMG Marin/Nordwest3D

Nyheter

Sørheim legger nå fram en epost som viser at samferdselsminister Jon Georg Dale allerede i januar i år sendte et brev til vegvesenet der han ga beskjed om at «nye muligheter og ny teknologi» skulle vurderes i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan.