Skal Ålesund kommune som grunneier betale?

Skal ha møte for å avklare ekstrakostnader

Kommunalsjef Ronny Frekhaug er ordknapp om hvordan kommunen stiller seg til de forurensa massene på tomta til Spjelkavik arena. Ålesund kommune er grunneier.

Forurensning: I Vasstranda er det påvist forurensning, tilsvarende "farlig avfall" i grunnen. Her har Multiconsult i sommer kartlagt gammel grums som må fjernes før Spjelkavik Arena bygges. Stadion til Spjelkavik IL mot venstre, trimløypa og Barnas Lekeland i midten.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

Som Sunnmørsposten skrev om onsdag, viser en fersk rapport fra Norconsult at det vil koste anslagsvis 58 millioner kroner å rense grunnen der fylkestinget har vedtatt bygging av ny idrettshall.