Tiltalt for råkøyring i Stordalstunnel

Ein nordmøring må møte i retten tiltalt for å ha køyrd i 130 km/t i Stordalstunnelen.
Nyheter

Bilførararen blei stoppa i fartskontroll i Stordalstunnelen ein ettermiddag i september, i så høg fart at han no får eit oppgjer i rettssystemet.