Truer med å forby matproduksjon på torget – driverne reagerer

Tydelige spor av fett i dreneringsrennene gjør at Ålesund kommune har sendt ut skriftlig advarsel til alle som driver matbod på Kiperviktorget. Driverne gjør grep, men sier de reagerer på framgangsmåten til kommunen.

Kiperviktorget: Spor av fett i dreneringsrennene på torget kort tid etter rengjøring, gjør at Ålesund kommune har sendt advarsel til alle som driver matbod der: Fra og med nå må alle ha et system for å få fjerna avløpsvann i tanker, og videre kvitte seg med det på lovlig måte, ellers er neste steg forbud mot matproduksjon, heter det.   Foto: Line Helgesen

Nyheter

I en e-post til de ulike driverne av matboder på Kiperviktorget framgår det at Ålesund kommune har gjennomført en kontroll av dreneringsrennene på torget. Kontrollen, som skal ha blitt gjennomført fire uker etter reingjøring, viser tydelige spor av fett. På bakgrunn av dette gis driverne, med e-posten, en skriftlig advarsel om at dette ikke er en akseptabel situasjon.