Vågsøy:

Prøver å finne svar på kvifor hundretusenvis av smolt har døydd

Oppdrettaren har mange års erfaring, men forstår ikkje kvifor hundretusenvis av smolt plutseleg døde.

Smolt: Ordet syner til ungar av anadrom laksefisk som er klare for å vandre ut frå fersk- til saltvatn.  Foto: Arkivbilde

Nyheter

Mesteparten av dei 400.000 utsette laksesmoltane har døydd i eit nyetablert oppdrettsanlegg ved Silda i Vågsøy.