Investorar: – Dette taper vi pengar på, og det gjer vi gjerne

Jan Bernt Lillestøl er styreleiar for selskapet som eig badeland-tomta i Brattvåg sentrum.

Planlagt badeanlegg i Brattvåg. Nye Vågen 1 As eig både badelandtomta og tomta ved sidan av der det er teikna inn ei bustadblokk. Illustrasjon: SE-arkitekter 

Nyheter