Spjelkavik Arena vingeklippes

Kutter 30 mill på etterlengta idrettshall

Ålesund som håndballby strever i motbakke, når fylket kutter 30 mill i prosjektkostnadene for Spjelkavik Arena. Men ballen ligger nå i Ålesund kommunes hender, som kan avgjøre om det bygges en hall med 3 håndballbaner.

Storhall Praktanlegg: Den ny storhallen i Spjelkavik får navnet Spjelkavik Arena, og blir liggende klint inntil Spjelkavik ILs kunstgrasbane.   Foto: Illustrasjon

Storhall: Per Olaf Brækkan, bygg-og eiendomssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Nyheter

Idrettshallen som er planlagt med 3 håndballbaner, blir redusert til to baner, går det fram av tilrådingen fra fylkesrådmannen til Utbyggingsutvalget for bygg- og vegsaker i Møre og Romsdal. De skal ha møte tirsdag.

Men for å utnytte 300 nybygde elevplasser ved Spjelkavik vgs., som nå står ubrukt, er det viktig at fremdriften i prosjektet holdes oppe, går det fram av saksframlegget.

Bygging av en hall med 3 baner, har en kostnad på knappe 251 millioner kroner, ifølge kalkylene. En hall med to baner, koster knappe 221 mill. kroner.

I denne summen er også rekkefølgekrav inkludert med bygging av fortau langs Vasstrandvegen, (3,4 mill.kr) parkeringsplasser (6 mill.), omlegging av trimløypa (8,6 mill.) og omlegging av elva (18 mill.), totalt nesten 37 mill. kroner. Selve hall-løsningen blir redusert fra 215 mill. kr med 3-baner, til 185 mill. kr for en hall med to baner, ifølge kalkylene fra fylket. Hallarealet blir da redusert fra 8.000 til 6.700 kvadratmeter.

Til tross for mindre hall, budsjetterer fylket med noe økte årlige kostnader for idrettslaga som er med på prosjektet.

Bystyret avgjør

– Å bygge et anlegg med tre håndballbaner med de kostnadene som er skissert vil ikke være mulig uten at det kommer inn en aktør og forplikter seg til å leie den siste håndballbana. Rådmann i Ålesund kommune har muntlig stadfesta at de vil legge fram sak for bystyret knyttet til mulig leie av den siste håndballbana, skriver fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.