FN har satt Sunnmøre på kartet:

Det skal merkes at Ålesund har fått egen framtidslab

Nå som FNs framtidslab i Ålesund offisielt er åpnet, starter arbeidet med å gjøre gode intensjoner om bærekraft til handling og nødvendig endring.

Motorer i prosjektet: Nå er de prosjektansvarlige for både Nye Ålesund og framtidslaben. Fra nyttår er Astrid Eidsvik rådmann, og Bente Glomset Vikhagen assisterende rådmann, i storkommunen. De skal også bidra til at FNs bærekraftsmål blir mer enn ord på pappklosser.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det hjelper å ha en plass å møtes, men arealet på 1.374 kvadratmeter i 6. etasje på NMK, som nå er FNs første framtidslab i Nord-Europa, er kun en start.