Slik har fylket kommet fram til kuttforslaga:

Utdanningssjefen om skolekuttene: – Dramatisk for oss

– I valget mellom å prioritere noen få og de mange, så har vi valgt å prioritere de mange. I stedet for å gi dyre og eventuelt gode tilbud til noen få, sier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Elevopprør mot kutt: Elevene ved Fagerlia videregående skole er blant dem som reagerer på kuttforaget. Det er blant anna foreslått store kutt på musikk, dans og drama på Fagerlia.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

På bestilling fra fylkestinget, har utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune lagt fram en rapport om skolestrukturen og forslag til hvordan skolene kan spare 100 millioner.