Fylkeskommunen skal spare 50 millioner på samferdsel

Kutt kan få store konsekvenser for busstilbudet

Det sier Linda Myhre, tillitsvalg for VY buss i Ålesund.

Reagerer Linda Myhre, tillitsvalgt blant sjåførene i Nettbuss AS i Ålesund, mener at man burde øke aldersgrensen for ungdomskort, ikke prisen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Sparekniven er kvesset i Møre og Romsdal fylkeskommune, som har ansvaret for bussene i fylket. Bakteppet er velkjent, en tom pengekasse gjør at det er foreslått ei rekke kutt. Hardest rammet blir de videregående skolene, men også tannklinikkene og busstilbudet vil lide under pengemangelen.