Høyre i utdanningsutvalget:

Vil heller kutte i administrasjonen og legge ned skoler

Høyre sa i utdanningsutvalget mandag nei til kutt i musikk, dans og drama – og nei til å kutte så mye i YSK-faga som det er foreslått. I stedet vil de kutte i administrasjonen, og åpner for å legge ned skoler.

Skole-møte: Møte i Utdannings- og kompetanseutvalet mandag. Fylkesutdanningssjef Erik Brekken i samtale med Monica Molvær (H)  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Monica Molvær (H) starta med å takke administrasjonen og understreke at det var politikerne som har satt fylket i den kinkige økonomiske situasjonen.