Kontrollutvalget:

Sterk kritikk av havna og havnestyret

Havnefogd Ole Christian Fiskaa møtte i vår kontrollutvalget for å svare på spørsmål om innkjøp. Reguleringsprosessen for Skutvika, som nå kritiseres i en ekstern rapport, var også tema. – Havnefogden har hele tiden bedyret at han har kontroll, sier Torgrim Finnes, leder for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget: Torbjørg Fossum og Torgrim Finnes fra kontrollutvalget deltok på møtet i havnestyret i februar, da ulovlige innkjøp var tema.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Derfor sier Finnes at han er overraska over rapporten fra BDO Advokater.