Ny strategi for anskaffelser i Ålesund

Ålesund kommune jobber med å få på plass en egen anskaffelsesstrategi.

Spørsmål: Dag Olav Tennfjord (H) stilte spørsmål om innkjøpsrutinene i Ålesund kommune.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Hva vil ordføreren gjøre for å heve kompetansen og sikre gode rutiner for innkjøp, slik at kommunen kan framstå som en profesjonell og tillitvekkende innkjøper?