Nytt sterkt Fjord1-resultat

Men nedgang i driftsinntektene samanlikna med tredje kvartal i fjor.

Illustrasjonsfoto: Nils Harald Ånstad 

Nyheter

Fjord1 leverte eit netto overskot etter skatt på 115 millionar kroner i tredje kvartal i år. Omsetnaden, som er venta å gå ned i år, var 705 millionar kroner. Det opplyser selskapet i ei pressemelding onsdag morgon.

Selskapet fekk eit resultat før skatt på 249,6 millionar kroner i tredje kvartal i fjor. Då var omsetnad 825 millionar kroner.


Fjord1 med knallsterkt kvartalsresultat

Trafikkselskapet med resultat på over ein halv milliard så langt i år.


– 2019 er eit overgangsår med endringar i kontraktsporteføljen og store investeringar i null- og lavutsleppsfartøy og utbygging av ladeinfrastruktur. Dette forsterkar vår posisjon som den mest miljøvenlege leverandøren av ferjetransport i Norge, fortel administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland i pressemeldinga.

Fjord1 har i dag 17 hybridelektriske fartøy i ferjeflåten og innan andre halvår 2020 vil selskapet ha ytterlegare 13 hybridelektriske fartøy i operasjon. I løpet av andre halvår 2020 vil selskapet operere 30 elektriske ferjer og 19 samband vil vere elektrifisert.


Døpte to nye Fjord1-ferjer på ferjekaia

Ferjene «Skopphorn» og «Rovdehorn» har allereie gått ei stund i sambandet Sykkylven-Magerholm. Tysdag vart dei også døypte på skikkeleg vis ved ferjekaia på Magerholm.


Fire av dei 12 fartøya som skulle leverast i fjerde kvartal 2019, kjem ikkje før i første kvartal neste år.

Denne forseinkinga vil ikkje påverke oppstarten av nye kontraktar frå 1. januar 2020.

Erstatningsfartøy i overgangsperioden er sikra, heiter det i ei børsmelding.


Ferjene var under ti meter fra kollisjon, slik ble katastrofen avverget

Ferjene MF Ørsta og MF Romsdalsfjord var under ti meter unna å kollidere med hverandre ved Molde ferjekai søndag 8. september i år. Kapteinene om bord greide i siste liten å avverge det som kunne blitt en katastrofe.


Sævik-familien i Herøy er gjennom Havilafjord største eigar i det børsnoterte selskapet.


Ferjebilletten til himmels for personbiler

Ferjetakstene går kraftig opp, mens tallet på avganger går ned. Det er resultatet av innføring av Autopass og fylket sin dårlige økonomi.