Reaksjoner på underskuddet i Ålesund kommune:

— Frykter ROBEK og økt eiendomsskatt

Når kommuner tar med seg underskudd inn i sammenslåingen, er det ikke sikkert at det blir et godt nytt år for Nye Ålesund.

Etterlyser bedre styring: Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista (sittende), vil ha stillingstopp i Ålesund, som et bidrag til en bedre budsjettkontroll enn den rådmann Liv Stette (th) nå har lagt fram. Her fra et tidligere formannskapsmøte. Geir Stenseth (Frp) i midten.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

— Den nye kommunen får i hvert fall en tøff start på både året og samarbeidet, når kostnadene inn i det nye året er så høge som rådmannen nå presenterer. Jeg frykter at konsekvensene av manglende økonomistyring kan bli at Ålesund havner på ROBEK-lista igjen, eller at problemene løses med økt eiendomsskatt, sier Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundlista.