Spjelkavik

Planlegger nybygg

Midt i Spjelkavik sentrum sonderes muligheten for nybygg med leiligheter i flere etasjer over forretningsbygg.

Spjelkavik: Fagrør har bedt om forhåndskonferanse med Ålesund kommune, med tanke på riving og sammenslåing av eiendommer før nybygg. Leine Frisør (gult bygg) til venstre, tvers over eiendommen Spjelkavikvegen 55, hvor Fagrør (flatt tak) holder til.Tiltakshaver ønsker mulig utvidelse ved sammeslåing av det eldre huset til venstre. MX Sport og Myrstad Mathus/Spar/Spjelkavik Panorama til høyre.  Foto: Mona Skjong

Nyheter

Ut i fra henvendelsen til kommunen, der proESS AS på vegne av tiltakshaver ber om forhåndskonferanse med Ålesund kommune, er det ønske om å rive eksisterede eiendom der Fagrør i dag holder til i Spjelkavikvegen 55. I tillegg varsles mulig sammenslåing av naboeiendom. I dette inngår også et eldre hus, hvor det tidligere blant anna lå en manufakturforretning.