Grunnforurensning

Må rydde litt til

Tomta som Ålesund kommune skal kjøpe for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg, inneholder fortsatt masser med for høy forurensning.

Brusdalen: På denne næringseiendommen i Brusdalsvegen 208 skal Ålesund kommune bygge nytt vannbehandlingsanlegg.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Eiere av Brusdalsvegen 208 skal selge eiendommen til Ålesund kommune, som skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg på eiendommen. En forutsetning før gjennomført kjøp, er at grunnen ikke inneholder forurensning over tillatt grense for industriformål.