Fem ambulansefly satt på bakken

Fem av de nye ambulanseflyene til Babcock tas ut av tjeneste etter tekniske uregelmessigheter. Med seks operative fly betyr det at tjenesten nesten halveres.

Fem av de nye ambulanseflyene til Babcock er tatt ut av tjeneste. Arkivfoto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix 

Nyheter

– Sikkerheten kommer alltid først, og vi har derfor besluttet å sette de fem flyene som har opplevd uregelmessigheter på bakken inntil vi har hatt en teknisk gjennomgang av dem, sier sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen i Babcock i en pressemelding.

– Vi har også av sikkerhetsmessige årsaker satt inn kompenserende tiltak for å ha større sikkerhetsmarginer enn normalt for de øvrige flyene. Vi jobber nå intensivt med å få alle flyene tilbake i normal produksjon, sier han videre.

Flyfabrikken er tilkalt for å bistå i arbeidet med å finne årsaken til uregelmessighetene.

Nesten halvert

Luftambulansetjenesten opplyser at det er basene i Tromsø og Bodø som nå står uten ambulanseflyberedskap. I tillegg er dagflyet i Alta av beredskap.

– Vi har fått fløyet de pasientene vi skulle i dag, så det har ikke vært noen konsekvenser så langt. Men så klart er situasjonen uheldig, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten til NTB.

Han forteller at de følger situasjonen tett.

– Tjenesten er jo så å si halvert. Frykter dere at noe kan gå galt?

– Det er ikke noen umiddelbar frykt for det. Det er ikke uvanlig å stå uten beredskap på basen, men det som er uvanlig her er jo at det er to nabobaser. Men vi har fly på andre baser som kan fly dit dersom det er behov, forteller Juell.

Luftambulansetjenesten har varslet sine helikopterbaser, Forsvaret og Hovedredningssentralene om økt behov for å bruke helikopter til pasientoppdrag der vær og begrensninger hindrer landing med fly. Helse Nord har også informert sine sykehus om situasjonen.

Tekniske utfordringer

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

Etter byttet av leverandør har flere ambulansefly vært ute av drift i kortere eller lengre perioder. Årsakene har vært tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid.

Etter å ha levert en beredskap på 90 prosent både i august, september og november, påla Luftambulansetjenesten HF i slutten av oktober Babcock å sette i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen.

Babcock leverte ambulanseflyberedskap på 93,28 prosent i november. Medregnet Forsvarets helikopter ble den totale beredskapen på 99,30 prosent.

Helseminister Bent Høie (H) vedgikk i november at dagens tilbud ikke er godt nok, og har derfor innført krav om daglig rapportering fra Luftambulansetjenesten HF.