Fortsatt mye gift på Kvennaneset

Varsler krav til Liaaen Eiendom

Siden 2010 har Fylkesmannen bedt om ulike tiltak mot forurensning i grunnen til Liaaen Eiendom på Kvennaneset. Nå kan de se ut som at fysiske tiltak må gjennomføres.

Ålesund: Gamle miljøsynder skal ryddes opp via prosjekt «Ren fjord», som starter i Aspevågen.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Allerede i 2012 ble det levert en tiltaksplan med mål om å få bukt med sterkt forurenset grunn på det gamle skipsverftet til Liaaen. I 2019 er revidert tiltaksplan for Kvennaneset utarbeidet, og blitt diskutert i møte på fylkeshuset så sent som 24. oktober i år.