Startar «Industri- og næringspartiet»

Finn Arne Follestad vert partiet sin mann i Møre og Romsdal. Dei samlar underskrifter og trur det er mogeleg å kome rett inn på Stortinget i 2021.

Maritim mann: Finn Arne Follestad har 30 års erfaring frå offshorenæringa. Han var også 18 år i marinen.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

– Vi føler at ikkje berre Arbeidarpartiet, men og dei andre etablerte partia, som Høgre, har mista kontakten med fundamentet i befolkninga.