Vedtok budsjettet for nye Ålesund:

Unntakstilstand, sa rådmannen

Nye Ålesund får en dyster økonomisk start. Politikerne vedtok torsdag et budsjett som flere mener leder lukt inn i Robek.

Budsjett: De 77 kommunestyrerepresentantene vedtok det første budsjettet for nye Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Budsjettet er på rundt fem milliarder kroner, men dette var ikke dagen for å plusse på med gode tiltak. Som venta ble likevel 10 millioner kroner til idrettshall i Osane flytta fram til 2020 slik at man kan begynne planlegginga med tanke på byggestart i 2021. Høyre, Frp og Ålesundlista ville at det skulle settes av 25,9 millioner til Osane neste år, men det fikk ikke flertall.