Ulstein bowling mistar skjenkeløyvet i ei veke

Under ein kontroll vart det avdekka at mindreårige drakk alkohol i lokala deira.

Avdekka lovbrot: Securitas gjennomførte kontrollen på vegner av Ulstein kommune. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Nyheter

Ulstein bowling får ikkje lov til å skjenke alkohol frå og med 10. januar til og med 16. januar 2020.