Regjeringen:

Stenger gyteområder for torsk

For å bygge opp igjen torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak-kysten, stenger regjeringen 14 gyteområder helt for fiske i vinter.

Det står dårlig til med kysttorsken.   Foto: Cornelius Poppe

Nyheter

Det står dårlig til med kysttorsken, og forbudet er et av tiltakene regjeringen har satt i verk for å gjenoppbygge bestanden.

– Forbudet er nødvendig for å gi kysttorsken en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en levedyktig torskestamme. Jeg er bekymret for de lave bestandene, og derfor er det viktig at vi bidrar sammen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Alt fiske etter torsk, både yrkesfisking og fritidsfisking, forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

(©NTB)