Disse vil bli leder for vann og avløp

Fire søkte på stillinga som virksomhetsleder i nye Ålesund kommune.

Har søkt: Bjørn Skulstad, fung. virksomhetsleder for vann-, avløp- og renovasjon i Ålesund kommune, har søkt om å få stillinga permanent.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Vann og avløp er en del av kommunalområdet miljø,- bu- og stedsutvikling i Ålesund kommune.