Ombordfryst 2020:

– Framleis lyse utsikter for norsk torsk

Torskeprisen har meir enn dobla seg på fem år og utsiktene for 2020 ser også lovande ut for fiskeflåten. No satsast det friskt vidare på utvikling av både teknologi og kunnskap.

Det meste av fisken som blir fiska av norske fiskebåtar blir eksportert til resten av verda.  Foto: Fiskebåt

Nyheter

Det er Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon, som skriv dette i ei pressemelding. Torsdag samlast rundt 250 personar i Ålesund for å dele erfaringar og kunnskapar med kvarandre på konferansen Ombordfryst, som arrangerast på femte året i Ålesund. Konferansen er retta mot den delen av havfiskeflåten som frys fisken om bord i fartøya, kundar og leverandørar.

– Vi ser at denne konferansen har blitt den viktigaste arenaen for mange i næringa der ein både får faglege innspel, men også møter andre som jobbar med dei same problemstillingane, seier Ørjan Olsen, som er prosjektleiar for nye marknader i Noregs sjømatråd, i meldinga.

Ombordfryst-konferansen er eit samarbeid mellom Noregs sjømatråd, Fiskebåt og Nordea.

– I fleire år no har det meste gått i rett retning. Lav rente, gunstig kronekurs og ikkje minst gode prisar på dei kvalitetsprodukta som den norske fiskeflåten leverer. Sidan 2014 har torskeprisen meir enn dobla seg i Sunnmøre og Romsdal Fiskeslagslag, og det ser ut til betalingsviljen vil halde seg på eit høgt nivå, seier Finn-Arne Egeness, som er bransjeanalytikar for sjømat i Nordea.