Forebygging av sjølmord:

Det handler om å lytte og være til stede

– I en ideell verden hadde det vært langt mer samspill mellom ulike aktører for å forebygge sjølmord.

Ønsker flere hender, øyne og ører: Seksjonsleder for forebyggende avdeling ved Politiet i Møre og Romsdal, Arild Helland.  Foto: Nils Harald Ånstad.

Nyheter

Det sier Arild Helland, som er seksjonsleder for forebyggende avdeling ved Politiet i Møre og Romsdal.